Mahmud Es’ad Coşan 27–29 Ağustos’ta Çanakkale’de Anılacak

İlmî, irfânî, akademik, sosyal ve kültürel çalışmaları ile geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan; başta Hacı Bektâş-ı Velî ve Makâlât adlı çalışması olmak üzere birçok eseri bulunan Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan doğumun 88. yıldönümünde bir dizi etkinlikler ile Çanakkale’de yâd edilecek.

Mahmud Es’ad Coşan 27–29 Ağustos’ta Çanakkale’de Anılacak
Saat: 11:41 Tarih: 23/08/2023 Tarih: 23/08/2023

Mahmud Es’ad Coşan, doğumlarının 88. yılında Çanakkale’de sempozyum ve çeşitli etkinliklerle 27 – 29 Ağustos 2023 tarihleri arasında anılacak. Etkinlikler kapsamında 57 akademisyenin sunum yapacağı sempozyumun yanı sıra Gelibolu AzeplerNamazgâhı’nda, Sempozyum Açılış programı ve doğduğu Ahmetçe Köyü’nde (Ayvacık ilçesine bağlı) hatim ve dualar icra edilecek.


İstanbul merkezli Mahmud Es’ad Coşan Vakfı tarafından organize edilen anma Programı 3 farklı mekânda yapılacak. İlk etkinlik 27 Ağustos 2023 Pazar günü, Gelibolu AzeplerNamazgâhı’nda gerçekleştirilecek. Bu program sabah namazı ile başlayacak, çorba ikramı, ardından Prof. Dr. Ekrem Demirli’ninAçılış Konferansı ile devam edip Fatih Koca'nın konseriyle sona erecek.

(Azepler Namazgâhı - tarih boyu İstanbul’un kilidi olarak kabul edilen Gelibolu’nun en üst noktasında olup 1407 senesinde inşa edildi. Osmanlı döneminde deniz seferine çıkacak olan ve bekârlardan oluşan Azepler olarak bilinen donanma erlerinin dua için ilk durak yeri olarak kullanıldığı için Azepler adını almıştır.)

SEMPOZYUM ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ’NDE

Sempozyum, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kongre Merkezi’nde 28 Ağustos Pazartesi günü 57 akademisyenin tebliğleri ile icra edilecek. Eş zamanlı 4 oturum ve farklı salonlarda gerçekleştirilecek sunumlarda, Coşan’ın ilmî, stratejik, dînî, sosyal, siyasî ve akademik çalışmaları değerlendirilecek.

Sempozyumda, Prof. Dr. Doğan Kaplan “Mahmud Es’ad Coşan’ın Alevîlik-Bektâşîlik Çalışmalarına Akademik Katkıları”, Prof. Dr. Celal Türer “Teori-Pratik İlişkisi Bağlamında RûhânîDönüşüm; Mahmud Es’ad Coşan'ın Ahlâk Anlayışı”, Prof. Dr. Saim Kayadibi, “Bir Akademisyen ve Tasavvuf Ehli olarak Mahmud Es’ad Coşan’ın İktisat Bağlamındaki GörüşlerininDeğerlendirilmesi”, Dr. Öğretim Üyesi Kemal Ramazan Haykıran “Mahmud Es’ad Coşan’ın Tarih Anlayışı Üzerine Bir Deneme: Makalelerinde Fatih Sultan Mehmed Algısı”, Prof. Dr. Bekir Kayacan “20. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Çevreci Sivil Toplum: Mahmud Es’ad Coşan ve Modern Çevrecilik Anlayışı” başlıklı tebliğlerini sunacaklar.

Diğer konuşmacılar ise kendi uzmanlık alanları kapsamında Es’ad Coşan’ın görüşleri ve anlayışı bağlamında akademik olarak konu başlıkları altında paylaşımlarda bulunacaklar.

DOĞDUĞU KÖY AHMETÇE’DE YÂD

Son etkinlikte Es’ad Coşan’ın Hicrî takvime göre doğumlarının88. yıldönümünde, 29 Ağustos Salı günü (13 Safer 1445) Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Ahmetçe köyünde, hakkında bilgi sunumu, hatim duası, ikram ve konser olacak.

Katılımcılar için web sayfası üzerinden kayıt ile iştirak imkânı sunulan Sempozyum ve Anma etkinlikleri, Coşan’ın 2001 Şubat ayında aramızdan ayrıldığı güne kadarki çalışmaları ve anılmasıamacı ile organize edilmiş bulunuyor.

Üç gün sürecek olan program hakkında ayrıntılı bilgi almak için sempozyum.mec.org.tr adresi ziyaret edilebilir. Katılım sağlayamayanlar için akra.media web sayfası üzerinden program, canlı olarak takip edilebilecek.

Yorum yaz